Gospodarstwo agroturystyczne
NAD JEZIORKIEM
Joanna i W�odzimierz Szajek
Bie�y� 90
gm. Krzywin, pow. Ko�cian, woj. wielkopolskie
www.nadjeziorkiem.pl
Do dyspozycji Go�ci:

- 4 pokoje 2, 3, 4 osobowe
- wspólna �azienka 
-dost�p do kuchni 
- plac zabaw dla dzieci
- rowery, sprz�t sportowy i �odzie, w�dkowanie
- grill - ognisko 
- mo�liwo�� rozbicia namiotu
- mo�liwo�� opieki nad dzie�mi
Gospodarstwo  po�o�one  w�ród  pól  i  lasów z bezpo�rednim dost�pem do pi�knego,  czystego,  bogatego  w  ryby   jeziora
Noclegi
Gospodarstwo
Kontakt
Jezioro
Mapa
Galeria
Okolica
tel. ( 65) 51-77-587    kom. 600-255-473
e-mail:       nadjeziorkiem@o2.pl